viernes, 28 de marzo de 2014

Les característiques del so.

Avui a classe hem tractat sobre les característiques del so.

Primer cercarem la definició de so, així podrem continuar buscant les característiques

El so és la sensació produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions dels cossos elàstics, propagades per un medi, que normalment sol ser l'aire. La seva velocitat depèn del medi i de la temperatura. 

Característiques: 
AMPLITUD: És un moviment oscilatori, ondulatori o senyal electromagnética, és una mida de la variació del desplaçament o una altra magnitud física que varia periódicament o cuasiperiosicament en el temps. Es la distancia màxima entre el punto mes allunyat d'una i el punt de l'equilibri o mig. 


FREQÜENCIA: És una magnitud que medeix el nombre de repeticions per unitats de temps de qualsevol fenomen o succés periódic. Per calcular la freqüéncia d'un succés es contabilitza un nombre d'ocurrencies d'aquest tenint en compte un interval temporal, després aquestes recepcions es divideixen per el temps transcorregut. 


INTENSITAT: La intensitat d'un so depèn de l'amplitud de la pertorbació que produeix en el mitjà el seu front de propagació d'ona. És defineix com la qualitat d'energia sonora que travessa per segon una superfície. 


TIMBRE: El timbre és la qualitat del so que permet distingir si el so (sempre d'una determinada freqüència fonamental i d'un determinat volum sonor) és emès per un instrument musical o un altre, o per una persona o una altra, i fins i tot permet distingir la forma específica com la font sonora ha produit el so (per exemple si un instrument es tocat d'una manera o una altra, en els aguts o en els greus de la seva extensió, o si la persona pronuncia una "a" o una "i"). 

0 comentarios:

Publicar un comentario